Registraties

Geregistreerd inhet register van de ABvC

Ingeschreven onder nummer 117212

Geregistreerd in het register van RBCZ

Ingeschreven Licentienummer 301330R

Geregistreerd in het BIG register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ingeschreven onder nummer 19041222730

Geregistreerd en gecertificeerd coach / counselor bij Gcoach


AGB zorgverleners code: 90-043457

AGB praktijk code: 90-52206

Kamer van Koophandel

Ingeschreven in Eindhoven onder nummer 17264582

aren